Binnen een omni channel retail omgeving wordt voorraadoptimalisatie nog belangrijker maar ook complexer. Assortimenten worden groter en er zijn meer voorraadpunten en voorraadstromen te managen. In the end koopt de consument niet meer, dus dit betekent dat de afzet verwatert en daarmee wordt de vraagvoorspelling minder betrouwbaar.

De oplossing om dan overal maar meer neer te leggen is duur en leidt tot een verstopping van de supply chain. Dit betekent dat je met specialistische software nog beter moet bepalen wat je waar in welke hoeveelheid neerlegt, zodat je de klant niet verrast.

Los van het voorspellen van de juiste voorraad moet de administratieve voorraad natuurlijk wel kloppen. Dit vereist een juist administratief proces en de juiste tooling om het proces te ondersteunen.

Waar vind je de waarheid over jouw voorraden?

Een geavanceerd samenspel dus, van de beste software voor elk onderdeel. Oftewel; best of breed. Daarbij zul je er ook voor moeten zorgen dat alle systemen vlekkeloos met elkaar kunnen ‘praten’. Want zeker voor IT geldt dat een ketting zo sterk is als z’n zwakste schakel.

Het optimaal inrichten van de communicatie tussen je systemen begint met een fundamentele vraag. Namelijk welk systeem is voor jou als retailer leidend voor voorraadinformatie? Welke software is het hart van je voorraadbeheer? Komt jouw waarheid uit de kassa, waarop CowHills draait. Of komt het uit het magazijn in de winkels waarvoor je de logistieke app van Colleqtive gebruikt? Of haal je de actuele standen misschien wel uit mutaties in het magazijn in je WMS systeem?

Voorraadgegevens waarop je kunt vertrouwen

Wat ons betreft is de bron voor accurate voorraad informatie het ERP-systeem. Dat wordt gevoed door verschillende omliggende systemen, zoals hierboven genoemd. Dit ERP, oftewel Enterprise Resource Planning-systeem, krijgt de actuele voorraden door vanuit het distributiecentrum, de verkopen vanuit het kassasysteem en de voorraadmutaties en de daadwerkelijke leveringen aan de winkel vanuit store apps, waarmee binnenkomende goederen worden geregistreerd en derving wordt geregistreerd.

En ook de webwinkel is gelinkt aan het ERP, zodat de online verkopen real time worden meegenomen in de voorraadstanden. Je moet op de voorraadinformatie in je ERP systeem kunnen vertrouwen waardoor het van belang is dat deze zo frequent mogelijk door de omliggende systemen wordt gevoed, liefst near real-time. Want accurate voorraadinformatie in je ERP-systeem is essentieel om te bepalen wat je waar en in welke hoeveelheid neerlegt om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.

Optimaliseren van je voorraden

Eigenlijk is het samenspel van softwaresystemen voor veel retailers nog net iets complexer. Voor het voorspellen van de juiste voorraad komen Darwin Retailplanner en Slim 4 om de hoek kijken. De Darwin retail planner ondersteund het gehele proces om vanuit een financiële planning, merchandise planning en assortimentsplanning tot een inkoopplan te komen waarbij je precies bepaald welke hoeveelheid je inkoopt om te kunnen anticiperen op de vraag die bij een bepaald seizoen hoort. De output van Darwin resulteert vervolgens in inkooporders in het ERP-systeem.

Daar waar Darwin zich juist op pre-season voorraadbeheer richt neemt Slim 4 in-season voorraadbeheer voor zijn rekening. Op basis van de input van het ERP-systeem en slimme algoritmes calculeert Slim4 wat er voor het DC ingekocht moet worden en wat er richting de winkels gestuurd moet worden. De output van Slim4 resulteert in inkooporders en het bijstellen van de min max waardes voor winkel replenishment in het ERP-systeem. Het ERP-systeem zorgt er vervolgens voor dat er ingekocht gaat worden en dat de winkels bevoorraad worden en bewaakt dat dit op de juiste moment geleverd wordt.

Is jouw voorraadbeschikbaarheid optimaal?

Met RetailConnected zorgen we er voor dat jouw systemen die een rol spelen in de voorraadketen optimaal met elkaar samenwerken. Met zes deelnemende partners hebben we op elk deelgebied specifieke kennis in huis. Wil je weten wat wij voor jouw hierin kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Bianca van der Woude, Industry Lead Retail. Mobiel 06 5710 5903 / e-mail bianca.vanderwoude@greatcircle.nl