1. Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van GreatCircle Solutions B.V. (hierna: GreatCircle). Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met GreatCircle. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe GreatCircle met persoonsgegevens omgaat.

2. Persoonsgegevens

GreatCircleverwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vermelden wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie
Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neemt u dan via het e-mail adres info@greatcircle.nl contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan via het e-mailadres info@greatcircle.nl contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met GreatCircle. GreatCircle gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • relatiebeheer;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Op het moment dat wij een visitekaartje ontvangen of uw contactgegevens in de vorm van bijvoorbeeld een emailsignatuur zullen wij deze registreren in onze relatiedatabase. Deze gegevens zullen aangewend kunnen worden voor hierboven geschreven doeleinden. Om deze gegevens te kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij u op voorhand expliciet om goedkeuring vragen en deze goedkeuring registreren in onze relatiedatabase.

4. Beveiliging persoonsgegevens

GreatCircle behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van GreatCircle voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. GreatCircle beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt GreatCircle gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. GreatCircle is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan GreatCircle.

5. Gegevensverstrekking aan derden

GreatCircle verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GreatCircle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Bewaartermijnen

GreatCircle zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal GreatCircle zich hier aan houden.

7. Gegevens over gebruik van de website en cookies

GreatCircle gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GreatCircle gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.
Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics
Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. GreatCircle is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van GreatCircle vallen.

8. Nieuwsbrief, uitnodigingen en overige mailings

Indien u hier akkoord voor heeft gegeven zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, evenementen, en nieuwsberichten. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u hiervoor schriftelijk af te melden via:
GreatCircle B.V.
T.a.v. Afdeling Marketing
Ringwade 43, 3439LM Nieuwegein
E-mail: marketing@greatcircle.nl

 

9. Foto’s en ander promotiemateriaal

Tijdens onze events maken wij foto’s en camerabeelden om de sfeerimpressie zo goed mogelijk vast te leggen. Deze foto’s en camerabeelden gebruiken wij vervolgens om toekomstige bezoekers een goede indruk van het event te kunnen geven. Dit doen wij door het online (o.a. op de website en Instagram) plaatsen van foto’s en video’s. Wij verwerken deze (persoons)gegevens dan ook op basis van het gerechtvaardigd belang. Hierbij houden wij zo goed mogelijk rekening met ieders privacy. De foto’s maken onderdeel uit van de geschiedenis van GreatCircle,  waardoor wij deze foto’s bewaren zolang deze voor onze archivering van belang zijn. Mocht u graag zien dat de foto wordt verwijderd van onze website of social media, neem dan contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in punt 10 van deze privacyverklaring.

10. Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

GreatCircle is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door GreatCircle zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van GreatCircle via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:
GreatCircle B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Ringwade 43, 3439LM Nieuwegein
E-mail: Info@GreatCircle.nl

11. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. GreatCircle adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.