Als retailer merk je dat het implementeren van IT-oplossingen nooit loopt zoals je van tevoren had verwacht. Hoe goed je projectplanning ook is, toch moeten de ingeplande IT-medewerkers op een cruciaal moment in je project hun tijd ineens besteden aan een haperend kassasysteem. Of het systeem moet worden uitgebreid, omdat er tijdens het project een aantal nieuwe vestigingen wordt geopend. De consultants met wie je samenwerkt, merken dit ook. In deze blog beschrijven we drie kritieke succesfactoren voor het slagen van IT-projecten binnen retailondernemingen.

1. Flexibiliteit

De consultants van GreatCircle merken het dagelijks in hun projecten: om IT-oplossingen te implementeren binnen retail moet je flexibeler zijn dan bij andere branches. Van een livegang op zondagavond staat binnen retail niemand raar te kijken. Ook kan het zomaar zijn dat tijdens een project besloten wordt de logistieke dienstverlening uit te gaan besteden, waardoor er allerlei functionaliteiten anders moeten worden ingericht.

Onze consultants spelen hier makkelijk op in, omdat ze zelf uit de retailwereld komen. Ze kennen de dagelijkse dynamiek en begrijpen de bestaande processen. En ze begrijpen het niet alleen, ze vinden het ook nog leuk!

2. Kennis van de specifieke retailprocessen

Naast flexibiliteit is ook kennis van specifieke retailprocessen van essentieel belang. Het is efficiënt als een retailer niet aan een consultant hoeft uit te leggen dat we bij het bevoorraden van distributiecentra denken in pakjes en niet in pallets. En dat assortimenten en schappenplannen het dagelijks werk is van category managers.

Als consultants dezelfde taal spreken als de opdrachtgevers met wie zij samenwerken, hebben ze aan een half woord genoeg. Door hun ervaring kunnen zij inspelen op specifieke wensen, eisen en problemen waar een retailer in zijn dagelijkse werkzaamheden tegenaan loopt.

3. Meedenken en meewerken met het interne projectteam

We merken we dat IT-projecten efficiënter verlopen als de teamleden taken van elkaar kunnen overnemen. Het gebeurt geregeld dat een projectteamlid dat gebruikers zou trainen, dit door andere prioriteiten ineens niet meer kan doen. Deze taak neemt een van onze consultants dan over. Op die manier ontstaat er geen vertraging binnen het project en blijft iedereen in de positieve flow.

Ten slotte merken we dat het meerwaarde heeft voor het projectteam als we ook met andere dan IT-aspecten meedenken. Zo hebben we bij het outsourcen van een distributiecentrum ook meegeholpen om de verhuizing van de goederen te regelen, om de voorraden kloppend te houden.

Retailervaring

Steeds vaker merken wij dat retailervaring essentieel is voor het slagen van IT-projecten binnen retailbedrijven. Daar selecteren we onze mensen dan ook op. Door die branche-ervaring kunnen onze consultants op alle fronten met je meedenken.

Wil je eens met een ervaringsdeskundige van gedachten wisselen over het optimaliseren van de operatie binnen jouw bedrijf? Neem dan contact op met Bianca van der Woude: 06 5710 5903